Logotyp
Visa sökformulär

Västerås idrottsrörelse

Idrott för alla - hela livet

Föreningsidrotten är en av de starkaste samhällskrafterna i Västerås. Där samlas motionärer, knattar, unga talanger, OS-hjältar, elitidrottare och ideella eldsjälar i våra många motions- och friluftsområden och idrottsanläggningar.

Att idrotta och ägna sig åt fysisk aktivitet har stort betydelse för välbefinnade och hälsa. Därför arbetar vi aktivt med en handlingsplan för idrotten i Västerås. Vi ser att idrotten är en viktig faktor när det gäller att bidra till en hållbar samhällsutveckling, både ur ett socialt och ur ett miljömässigt perspektiv. Genom goda möjligheter för västeråsarna att utöva idrott utifrån sina förutsättningar så vi ökar chanserna för en god utveckling både ur ett folkhälsoperspektiv och ur ett individperspektiv - en utveckling som alla kan få del av oavsett bakgrund.
Här kan du läsa Handlingsplan för idrotten i Västerås 2014-2022PDF

VSK Bandy, tjugofaldiga SM-vinnare Foto: BildN

Staden satsar både på bredd och elit

Idrottsliga framgångar bygger stolthet för hela kommunen och elitverksamhet är ett av de verktyg vi har för att profilera Västerås och göra det attraktivt att bo här. Västerås stad har en strategisk grupp som aktivt utvecklar och marknadsför elitidrotten i Västerås, VSE. De tecknar även årliga marknadsavtal med ett antal elitföreningar som sätter Västerås på kartan. Varje år delas ett antal stipendier ut till elitidrottare i Västerås.

Ekonomiskt stöd till både bredd och spets

Det kontanta föreningsstödet till idrotten i Västerås uppgår 2016 till ca 25 miljoner kronor. Summan som fördelas av Kommunstyrelsen till nämnda elitföreningar är 2 miljoner kronor. Där ingår även elitidrottsstipendierna till individuella elitidrottare.

Vi strävar ständigt framåt och uppåt

Vi är stolta över att vi under de senaste åren har placerat oss högt i olika rankingar som Årets båtkommun (3:a 2014), Årets idrottskommun (8:a 2015) och Årets friluftskommun (10:a 2016).

Kontakt

Relaterade dokument

Hjälpte informationen på denna sida dig?