Logotyp
Visa sökformulär

Vattenskyddsområden

Vi är många som delar på ansvaret för att skydda vattnet från föroreningar. Du som bor, arbetar, har en fastighet eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde har en viktig roll. Genom att följa skyddsföreskrifterna så ökar du säkerheten för dricksvattnet i Västerås kommun.

Om verksamheten

Skylt vattenskyddsområde

Länsstyrelsen beslutade i maj 2011 om vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för del av Mälaren och Badelundaåsen. Vattenskyddsområdet med tillhörande föreskrifter syftar till att skydda dricksvattnet genom att begränsa vad som är tillåtet och ställa krav på de som verkar inom området. Vattenskyddsområdet är indelat i olika zoner beroende på vattnets uppehållstid i åsen. Läs mer om skyddsföreskrifterna i informationsfoldern "Skyddsföreskrifter för dricksvattnet i Västerås kommun". Foldern finns på Mälarenergis hemsida, www.malarenergi.se under Dricksvattenkvalitet.

Länk till Mälarenergis webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inom ett vattenskyddsområde begränsas till exempel användning av kemikalier, hantering av petroleumprodukter, utsläpp av avloppsvatten och täktverksamhet. När ett vattenskyddsområde har upprättats sätts skyltar upp längs vägarna som informerar om vattenskyddsområdet. Detta är viktigt för att uppmärksamma inblandade vid exempelvis en trafikolycka på att snabba åtgärder behövs om bensin eller olja läcker ut.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Mälarenergi AB är huvudman för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar och ansvarar för dricksvattnet.

Miljö- och konsumentnämnden har tillsyn över dricksvattenproduktionen och ett antal större, privata dricksvattenanläggningar.

Kontakt

Relaterade dokument

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?