Logotyp
Visa sökformulär

Eget dricksvatten

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Om du har egen brunn är det viktigt att du skyddar ditt dricksvatten från föroreningar såsom virus, bakterier och kemikalier.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen erbjuder dricksvattenanalys till dig som har fastighet eller fritidsbostad med egen brunn och som ligger i Västerås kommun.

Har du en dricksvattenbrunn?

Eget dricksvatten

I dagarna, juli 2016, gör Trafikverket en inventering av enskilda dricksvattenbrunnar i kommunen. Syftet är att undvika bespruta känsliga områden vid ogräsbekämpning längs järnvägen. Du kan hjälpa till genom att berätta var eventuella brunnar på din fastighet finns.

Du får en blankett med tillhörande karta och information om hur du går tillväga om du äger en fastighet som ligger max 20 meter från järnvägen och som i Lantmäteriets fastighetsregister har vattenkod 'Enskilt vatten året om!' 'Kommunalt/enskilt Sommarvatten' eller ' Vatten saknas'.

För vem

Något för alla / Vem kan få?

För dig som har fastighet eller fritidsbostad med egen brunn och som ligger i Västerås kommun.

Så här gör du

Hur går det till?

Du hämtar provtagningsflaskor hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen på adress Port-Anders gata 3, ingång T3, måndag-fredag mellan 8.00 och 16.00 (lunchstängt 11.30-12.30). De fyllda flaskorna lämnas på samma adress: måndagar mellan 8.00 och 11.30.

Priset är 600 kronor för grundproverna. Vill du dessutom undersöka om det finns radon i vattnet kostar analysen totalt 735 kronor.

OBS! Begränsad mottagning av provflaskor under juli månad på grund av semestertider.

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?