Logotyp
Visa sökformulär

Stadsdelsanalys för Viksäng

Just nu arbetar vi i staden för att ta ett samlat grepp kring den fysiska miljön inom stadsdelen Viksäng. Det är en fortsättning på arbetet kring social hållbarhet.

Flygbild över staden med olika områden uppmärkta

Vi vill veta vad du tycker

Vi vill veta vad du som bor på Viksäng tycker om stadsdelen. Vad som är bra och vad som kan bli bättre. Nu har vi haft ett möte med fokus på be­byggelse, kultur­värden och ute­miljö. Resultatet kommer att an­vändas som en del av under­laget för fortsatt planering och ut­veckling av Viksäng.

Dialogfasen i analysen är avslutad

Vi vill tacka dig för visat intresse. Resultatet kommer att finnas här om några veckor.

Dialogkartan visar synpunkter

På kartan kan du läsa om de synpunkter som har kommit in. Det går inte längre att lägga till nya synpunkter.

Länk till dialogkartan.länk till annan webbplats

Kartbild som illustrerar dialogkartan över Viksäng

Dialogen är viktig i analysen

Dialogen kommer att vara en del av under­laget för stads­dels­analysen. Syftet med hela projektet är att

  • ta fram ett väl för­ankrat under­lag för fortsatt planering och ut­veckling i stads­delen.
  • genom dialog med invånare ge möjlighet för fortsatt ut­veckling av stads­delen, där be­fintliga värden bibe­hålls och ut­vecklas.
  • vara en del i metod­ut­vecklingen för ett samman­hållet arbete där den fysiska miljöns ut­veckling är en del i att stärka den sociala håll­barheten i stads­delen.

Har du frågor eller vill du ha mer in­formation om mötet eller arbetet med stads­dels­analysen? Ta kontakt med planarkitekt Marie Malmström på telefon 021-39 31 28 eller e-post marie.malmstrom[a]vasteras.se.

Vill du veta mer om arbetet med Social håll­barhet på Viksäng? Ta kontakt med process­ledare Team Social hållbarhet Mariana Hede på telefon 021-39 27 56 eller e-post mariana.hede[a]vasteras.se.

Kontakta oss

Marie Malmström

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 31 28

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?