Logotyp
Visa sökformulär

Stadsdelsanalys för Viksäng

Just nu arbetar vi i staden för att ta ett samlat grepp kring den fysiska miljön inom stadsdelen Viksäng. Det är en fortsättning på arbetet kring social hållbarhet.

Flygbild över staden med olika områden uppmärkta

Dina åsikter spelar roll

Vi haft ett möte med fokus på be­byggelse, kultur­värden och ute­miljö. Resultatet kommer att an­vändas som en del av under­laget för fortsatt planering och ut­veckling av stadsdelen Viksäng.

Dialogkartan visar synpunkter

På kartan kan du läsa om de synpunkter som har kommit in. Det går inte längre att lägga till nya synpunkter. Sammanfattningen av alla åsikter som kommit till oss hittar du här på sidan i sammanfattningsdokumentet.

Länk till dialogkartan.länk till annan webbplats

Kartbild som illustrerar dialogkartan över Viksäng

Dialogen är viktig i analysen

Dialogen är en viktig del av under­laget för stads­dels­analysen. Syftet med hela projektet är att

 • ta fram ett väl för­ankrat under­lag för fortsatt planering och ut­veckling i stads­delen.
 • genom dialog med invånare ge möjlighet för fortsatt ut­veckling av stads­delen, där be­fintliga värden bibe­hålls och ut­vecklas.
 • vara en del i metod­ut­vecklingen för ett samman­hållet arbete där den fysiska miljöns ut­veckling är en del i att stärka den sociala håll­barheten i stads­delen.

Här kan du ta del av sammanfattningen av invånardialogen som förts på Viksäng.
Länk till sammanfattningen.PDF

Har du frågor eller vill du ha mer in­formation om arbetet med stads­dels­analysen? Kontakta med planarkitekt Marie Malmström på telefon 021-39 31 28 eller e-post marie.malmstrom[a]vasteras.se.

Vill du veta mer om arbetet med Social håll­barhet på Viksäng? Kontakta med process­ledare Team Social hållbarhet Mariana Hede på telefon 021-39 27 56 eller e-post mariana.hede[a]vasteras.se.

Kontakta oss

Marie Malmström

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 31 28

Det här händer i Västerås

 • Temakväll i Hökåsen: Producera din egen solel

  Att installera solceller på en villa är i dag enkelt och lönsamt. Välkommen till en temakväll om solel arrangerad av energi- och klimatrådgivningen i Västerås stad. Vår bedömning är att husen i Hökåsen har goda förutsättningar för att kunna producera egen solel. Under temakvällen får du information ...

Nytt i Västerås

 • Nya regler för vissa bygglovbefriade åtgärder

  Den 1 juli infördes ett antal nya regler när det gäller om bygglov krävs eller inte. Det handlar främst om bygglovbefrielse vid en- och tvåbostadshus. Oavsett om en åtgärd inte kräver lov kan det krävas anmälan och startbesked innan du får börja. Ta därför i god tid reda på vad som gäller innan du b...

 • Nominera er favorit till vårt elitidrottsstipendium

  Västerås stad ger varje år stipendier till en eller flera elitidrottare. Idrottaren ska vara från Västerås. Syftet är att idrottaren ska kunna utvecklas ännu mer inom sin idrott. Det kan vara träningsmässigt eller tävlingsmässigt.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?