Logotyp
Visa sökformulär

Detaljplan för Öster Mälarstrand, etapp 4 (Parkstaden), dp 1842

Detaljplanen har blivit antagen av kommunfullmäktige den 1 juni 2017.

Om detaljplanen

Syftet med planen är pröva om det är möjligt att bygga bostäder och en för­skola. Vi ska även titta på om det går att bygga ett gemensamt parkerings­hus samt ge möjlig­het för inslag av verksam­heter. Planen ska ge bygg­rätter för cirka 550 lägen­heter plus cirka 90 lägen­heter i ett äldre­boende. I planen skapas för­ut­sättningar för att göra verklig­het av en viktig del av Västerås Mälarstaden. Det gäller bland annat läget med närhet till kajen som gör platsen unik.

I syftet ingår att full­följa de inten­tioner som finns i den för­djupade över­sikts­planen för Centrala Mälarstranden. Det gör vi genom att noga pröva vad den blivande be­byggelsen ska an­vändas till och i vilken om­fattning den ska vara.

Länk för att se 3D-visualisering för etapp 3 och 4.länk till annan webbplats

Du kan få mer in­formation av Hans Larsson eller Felix Blomstergren. Hans har telefon 021-39 12 54 och e-post hans.larsson[a]vasteras.se. Felix har telefon 021-39 32 56 och e-post felix.blomstergren[a]vasteras.se.

Illustration flygvy av möjlig bebyggelse på planområdet

Illustration flygvy av möjlig bebyggelse på planområdet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Hans Larsson

Planchef på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

Felix Blomstergren

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 56

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?