Logotyp
Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 2:113 (Jakobsbergsplatsen), Jakobsberg, dp 1838

Detaljplanen är utsänd på samråd mellan den 9 januari och den 6 februari 2017.

Om detaljplanen

Planens syfte är att pröva om det är lämpligt att bygga bo­städer på Jakobs­bergs­platsen. Det skulle i så fall bli tre nya bostads­hus med totalt 80 lägen­heter. Plan­om­rådet ligger cirka 800 meter väster om Västerås centrum. Det har också nära an­slutning till natur­park på Djäkne­berget.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Anna Paterek.

Illustration över möjlig bebyggelse på planområdet

Illustration över möjlig bebyggelse på planområdet

Så här gör du

Hur går det till?

Du har möjlig­het att lämna syn­punkter under samråds­skedet

Handlingar till plan­förslaget hittar du i listan med rela­terade doku­ment längre ner på sidan. De finns även på följande platser

  • i Stadshusentrén
  • på Västerås stads­bibliotek
  • hos Bostad Västerås, i digital form.

De syn­punkter och för­slag du vill lämna in på plan­förslaget, ska ha kommit in till oss senast den 6 februari 2017. Du kan skicka in de

  • via e-post, till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
  • via e-postformulär längre ner på sidan
  • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stads­huset, 721 87 Västerås
  • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré.

De syn­punkter du vill lämna in, ska vara skriftliga.

Välkommen på samrådsmöte

Den 18 januari har vi samrådsmöte för detaljplanen. Det blir klockan 18.30-20.00 i Stadshuset, rum A 491. Då har du möjlighet att ställa frågor om förslaget till ny detaljplan. Du kan också lämna synpunkter. Representanter från staden kommer att vara på plats och berätta om förslaget.

Ingång från Fiskartorget. Observera att insläpp enbart sker klockan 18.30, så kom i tid.

Du behöver inte anmäla dig i förväg och det kostar inget.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Asylboenden i Västerås stängs

    Migrationsverket har beslutat att stänga sina två asylboenden i Västerås. Flygskytten som har 111 boende och Signalisten med 312 boende kommer stängas under februari. De som bor på dessa asylboenden k...

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?