Logotyp
Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 2:113 (Jakobsbergsplatsen), Jakobsberg, dp 1838

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Planens syfte är att pröva om det är lämpligt att bygga bo­städer på Jakobs­bergs­platsen. Det skulle i så fall bli tre nya bostads­hus med totalt 80 lägen­heter. Plan­om­rådet ligger cirka 800 meter väster om Västerås centrum. Det har också nära an­slutning till natur­park på Djäkne­berget.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Anna Paterek.

Illustration över möjlig bebyggelse på planområdet

Illustration över möjlig bebyggelse på planområdet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Anna Paterek

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 25 27

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

  • Temakväll i Hökåsen: Producera din egen solel

    Att installera solceller på en villa är i dag enkelt och lönsamt. Välkommen till en temakväll om solel arrangerad av energi- och klimatrådgivningen i Västerås stad. Vår bedömning är att husen i Hökåse...

  • Besök solparken och lär dig om solel

    Vill du också besöka den stora solparken mellan Västerås och Enköping som ligger längs med E18? Energi- och klimatrådgivarna från Västerås stad och Hallstahammar bjuder in till studiebesök.

  • Invånardialog om Björnön

    Vill du vara med och påverka Björnöns utveckling? I juni bjuder Västerås stad in till två tillfällen där du kan tycka till om Björnön, vad är bra och vad kan bli bättre.

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?