Logotyp
Visa sökformulär

Detaljplan för Idet 1 med flera, Önsta Gryta, dp 1833

Detaljplanen har blivit antagen av byggnadsnämnden den 9 februari 2017.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga ut be­fintlig Ica-butik samt att bygga rondell.

Du kan få mer in­formation om plan­för­slaget av Niklas Ljungberg. Du når honom på e-post niklas.ljungberg[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 12 97.

Flygbild över planområdet på Önsta Gryta

Flygbild över planområdet på Önsta Gryta

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakt

Kontakta oss

Niklas Ljungberg

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 97

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Tillgång till plats i förskola

    Barn- och utbildningsförvaltningen ser att behovet av platser i förskola är större än tillgången. Vi har en extra ansträngd situation idag när det gäller tillgång till platser i förskola. Det innebär att vi inte kan erbjuda platser med tillräcklig framförhållning, vilket är väldigt beklagligt. Vår a...

  • Plats med delad faktura

    Västerås stad genomför en förändring av beräkningen av avgiften för barn med plats med delad faktura i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Förändringen innebär att maxtaxa gäller även vid delad faktura. Varje hushåll med delad faktura betalar en procentuell del av avgiften i ...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?