Logotyp
Visa sökformulär

Detaljplan för del av Gotö 3:1 och del av Barkaröby 8:4, dp 1831

Detaljplanen har varit utställd för granskning. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är möjligt att bygga bo­städer på fastig­heten.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Jenni Kullinger. Du når henne på e-post jenni.kullinger[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 12 56.

Flygbild över planområdet på Barkarö

Flygbild över planområdet på Barkarö

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Jenni Kullinger

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 56

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?