Logotyp
Visa sökformulär

Detaljplan för del av Gotö 3:1 och del av Barkaröby 8:4, dp 1831

Detaljplanen är överklagad.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är möjligt att bygga bo­städer på fastig­heten.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Hans Larsson. Du når honom på e-post hans.larsson[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 12 54.

Flygbild över planområdet på Barkarö

Flygbild över planområdet på Barkarö

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Hans Larsson

Planchef på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

  • Temakväll i Hökåsen: Producera din egen solel

    Att installera solceller på en villa är i dag enkelt och lönsamt. Välkommen till en temakväll om solel arrangerad av energi- och klimatrådgivningen i Västerås stad. Vår bedömning är att husen i Hökåse...

  • Besök solparken och lär dig om solel

    Vill du också besöka den stora solparken mellan Västerås och Enköping som ligger längs med E18? Energi- och klimatrådgivarna från Västerås stad och Hallstahammar bjuder in till studiebesök.

  • Invånardialog om Björnön

    Vill du vara med och påverka Björnöns utveckling? I juni bjuder Västerås stad in till två tillfällen där du kan tycka till om Björnön, vad är bra och vad kan bli bättre.

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?