Logotyp
Visa sökformulär

Detaljplan för Södra Källtorp, dp 1821

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Planens syfte är att se om det går att skapa en ny stads­del. I den ska det till största del finnas bo­städer i när­het till natur. Andra ända­mål blir idrott och parkering. Vi ska även titta på var det kan vara lämpligt att bygga en park med lekplats.

En del av skol­byggnaden kan komma att sparas. Byggnaden med idrotts­hallen bevaras. Istället för skola kommer det att bli boende för äldre, för­skola, idrotts­hall och andra verksam­heter i området.

Här kan du läsa mer om projektet Södra Källtorp.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Barbro Sollén Wilcox. Telefon 021-39 17 58 eller e-post barbro.sollen.wilcox[a]vasteras.se.

Illustration över planområdet på Södra Källtorp

Illustration över planområdet på Södra Källtorp

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Barbro Sollén Wilcox

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 17 58

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

 • Temakväll i Hökåsen: Producera din egen solel

  Att installera solceller på en villa är i dag enkelt och lönsamt. Välkommen till en temakväll om solel arrangerad av energi- och klimatrådgivningen i Västerås stad. Vår bedömning är att husen i Hökåse...

 • Besök solparken och lär dig om solel

  Vill du också besöka den stora solparken mellan Västerås och Enköping som ligger längs med E18? Energi- och klimatrådgivarna från Västerås stad och Hallstahammar bjuder in till studiebesök.

 • Invånardialog om Björnön

  Vill du vara med och påverka Björnöns utveckling? I juni bjuder Västerås stad in till två tillfällen där du kan tycka till om Björnön, vad är bra och vad kan bli bättre.

Nytt i Västerås

 • Dags att söka stipendium

  Är du gymnasieelev? Då är det dags att söka stipendium. Stipendierna kan sökas av elever vid Västerås gymnasieskolor, både kommunala och fristående.

 • Stor militärövning i Västerås under september

  I september pågår en stor militär övning som påverkar Västerås trafik och framkomligheten på vägarna i vårt område. Övningen Aurora 17 är den största militära övningen i sitt slag på mer än 20 år.

 • Park(ing) day

  Två parkeringsplatser blev en tillfällig fickparkerad park vid Stora Torget. Det är Västerås stads sätt att uppmärksamma den internationella Park(ing) day fredagen den 15 september.   

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?