Logotyp
Visa sökformulär

Klimatförändringar och miljö

Ett hållbart samhälle för ett gott liv.

Västerås stad vill skapa ett hållbart samhälle som kan ge många människor ett gott liv. Men för att klara de ekologiska påfrestningarna på vår miljö behöver vi använda våra resurser mer effektivt. Miljöprogrammet är ett gemensamt ställningstagande som vägleder och stöder arbetet i alla våra verksamheter för att nå målen för ett hållbart och klimatsmart Västerås. Miljöarbetet ställer också krav på en förändrad livsstil hos dig som lever och verkar i Västerås.

Minskade utsläpp av växthusgaser

Västerås stad ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären. Målet är att minska utsläppen med mer än 60 % per invånare till år 2020. Det är högre än målet för Sverige totalt, vilket ligger på 40 %. Vi har tagit fram ett ambitiöst klimatprogram och handlingsplan som beskriver hur detta ska gå till. Energiplanen är en del av klimatprogrammet.
För kommunens egen verksamhet ska vi till exempel:

  • se till att våra byggnader blir energismarta.
  • se över de tjänsteresor vi gör.
  • se till att våra verksamheter får klimatsmartare matsedlar.
  • underlätta för produktion av småskalig förnybar energi.

Handlingsplanen innehåller också åtgärder som riktar sig till dig som lever och verkar i Västerås. Vi erbjuder rådgivning, utbildning och inspiration till klimatsmartare val i din vardag, både för företag och för dig som medborgare - kontakta våra klimat och energirådgivare för att få råd. Kontaktuppgifter till dem hittar du längre ned på den här sidan.

Vill du få tips och råd om hur du ska göra för att leva lite mer hållbart?
Här har vi satt ihop några råd och tips.

Illustration som visar ett tåg och en cyklist

Illustration av Tobias Flygar

Så här gör du

Reviderat klimatprogram på remiss 

Västerås stad har reviderat Klimatprogrammet som beskriver hur Västerås kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären.

Programmet fokuserar främst på utsläpp från energi- och trafikområdet men även livsmedel som används i vår egen organisation finns med. Programmet omfattar både Västerås geografiska område och Västerås stad som organisation.

Det övergripande klimatmål som föreslås i programmet är en minskning av växthusgasutsläppen till 2020 med mer än 60 procent per invånare jämfört med 1990.

Till 2040 ska de samlade utsläppen av växthusgaser per invånare i Västerås vara nära noll.   

Alla berörs av åtgärderna i Klimatprogrammet, både näringsliv, organisationer och du som medborgare och boende i kommunen.

Vi vill ha dina synpunkter

Nu vill vi ge dig möjlighet att lämna synpunkter på innehållet. Förslaget är ute på bred remiss mellan den 1 december 2016 och 28 februari 2017.

Genom att fylla i formuläret "Kontakta oss" nedan bidrar du med dina tankar och idéer. Alla synpunkter kommer att ingå i underlaget för den slutliga utformningen av Klimatprogrammet.  När det slutliga förslaget är klart publiceras det på vasteras.se.

Klimatprogrammet ska antas av kommunfullmäktige under andra kvartalet 2017.

Kontakt

Kontakta oss

Ge oss dina synpunkter på Klimatprogrammet

Västerås stad har reviderat Klimatprogrammet som beskriver hur Västerås kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären.

Nu vill vi ge dig möjlighet att lämna synpunkter på innehållet. Förslaget är ute på bred remiss mellan den 1 december 2016 och 28 februari 2017.

Energi- och klimatrådgivning

Opartisk och kostnadsfri rådgivning i energi- och klimatfrågor.

Telefon: Zandra Camber 021-39 25 71 och Per Eriksson 021-39 25 75

Kontakt

Relaterade dokument

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?