Logotyp
Visa sökformulär

Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga, riva eller göra något med marken så att den ändras be­tydligt, be­höver du i de flesta fall någon form av till­stånd för det. Även en del in­stallationer kräver att du gör en an­mälan eller an­söker om till­stånd. Till exempel för eld­stad eller värme- och vatten­ledningar. Läs mer här om olika tillstånd och hur du gör för att söka dem.

Så här gör du

Så här gör du

Ta kon­takt innan du skickar in din an­sökan eller an­mälan

Det är viktigt att ta reda på vilka regler som gäller. Det kan vara lite olika be­roende på om du ska bygga nytt, ändra eller riva. I detalj­planen står om regler för var och hur du får bygga. Du kan också läsa mer om vad som gäller på våra under­sidor. Prata alltid med någon hos oss innan du skickar in din an­sökan. Vårt Kontakt­center kan svara på de vanligaste frågorna. De slussar dig vidare om du behöver prata med en bygg­lovs­hand­läggare.

Länk till sidan om detalj­planer.

Vad innebär det?

Att ansöka om bygglov och andra lov

Om du redan vet vad som gäller och hur du gör för att söka lov, hittar du blan­ketten här nere. Behöver du mer information läser du vidare på våra undersidor.

Läs mer om bygglovsprocessen

Vill du veta mer i detalj om hur bygg­lovs­processen går till, kan du läsa om det. Där be­skriver vi allt från när din an­sökan kommer in till dess att du skickar in din an­sökan om slut­besked.

Länk till bygg­lovs­processens sida.

Bygg­lovs­be­friade åt­gärder

Så kallade Atte­falls­åtgärder och Frigge­bodar är ofta bygg­lovs­befriade. Däremot behöver du ofta göra en an­mälan. Även kaminer och vissa installationer kväver anmälan. Läs mer om hur det går till och vad som gäller på sidan Bygga utan bygglov.

Länk till sidan Bygga utan bygglov.

Hitta mer information om olika bygglov

Vi har samlat in­forma­tion om olika bygg­nationer på egna sidor. Du får bland annat veta mer i detalj om vad som gäller. Här är länkar till några av de sidorna, resten hittar du i strukturen.

Rivningslov och marklov

Ibland kan du också be­höva söka lov om du ska riva en bygg­nad eller ändra marken.

Läs mer om riv­ning och riv­nings­lov här.

Läs mer om marklov här.

Du får mer in­formation hos Bo­verket och Mittbygge

Du kan också läsa mer på Bo­verkets webb­plats och i Bo­verkets broschyr Får jag bygga? Om bygglov, riv­nings­lov, mark­lov och an­mälan. Du hittar länkar här nere på sidan. På mittbygge.se finns också bra information.

Länk till Bo­verkets broschyr Får jag bygga? Om bygglov, riv­nings­lov, mark­lov och an­mälan.PDF

Länk till Boverkets webbplats om byggande.länk till annan webbplats

Länk till Boverkets webbplats om frågor och svar.länk till annan webbplats

Länk till Mittbygges webbplats om frågor om processen för lov och anmälan.länk till annan webbplats

Röd kolonistuga med prunkande trädgård.
Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

 • Möte om planering av bostäder i Vasastaden

  Välkommen på samrådsmöte för ny detaljplan i Vasastaden, dp 1856. Vi planerar för fler bostäder. Du har möjlighet att ställa frågor och tycka till. Vi har representanter på plats som berättar om försl...

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 6 april

  Torsdagen den 6 april sammanträder byggnads­nämnden. Mötet inleds med en 15 minuter lång fråge­stund för allmän­heten. Observera att tiden är klockan 9.00.

Nytt i Västerås

 • Nu rustar vi stenpiren

  Piren intill färjkajen med den lilla fyren som är ett av Västerås landmärken ska rustas och breddas så att västeråsarna återigen ska kunna nyttja den.

 • Nu söker vi dig som vill hjälpa oss göra webbplatsen ännu bättre!

  Vill du hjälpa till och göra stadens webbplats bättre för dig och alla andra västeråsare? Då kan du anmäla dig till vår testgrupp. Det är bara en intresseanmälan och du kan själv avgöra om du vill vara med på användartesterna när vi hör av oss.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?