Logotyp
Visa sökformulär

Adresser och namnsättning

Aktuella och korrekta adresser är viktigt för en rad verk­samheter i olika delar av sam­hället. Adresser knyter samman personer, företag och verk­sam­heter med platsen.

Kommunen är skyldig att skapa adresser för alla bostads­hus. I Västerås har vi valt att även skapa adresser för de allra flesta verk­samhets­lokaler. Vi arbetar för att så tidigt som möjligt sätta nya adresser, redan vid arbete med detalj­planen­ eller vid bygg­lovs­hanteringen. Som stöd i det arbetet har vi en svensk standard.

Skylt med gatan och kvarterets nam på fasad med texten Djäknegatan kv. Gisle 4-2.

I Västerås är det stads­byggnads­förvaltningen som sätter adresser. När nya namn och adresser väljs vill staden att namnen ska ha en lokal och ibland en historisk koppling, men samtidigt knyta an till dagens moderna samhälle.

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Hjälpte informationen på denna sida dig?