Logotyp
Visa sökformulär

Skolskjuts, busskort

Så här gör du

Så här ansöker du

Skolskjuts grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Du ansöker om plats via e-tjänsten för skolskjuts. Du loggar in i e-tjänsten med e-legitimation eller Mobilt BankID. Du som inte har tillgång till e-legitimation eller Mobilt BankID kan ansöka via blankett.

Du och din vårdnadshavare måste ansöka om skolskjuts i god tid innan skolskjutsen ska börja gälla. Inför höstterminen ska ansökan göras senast den 15 april. Beslut om skolskjuts meddelas skriftligt till din folkbokföringsadress och gäller under den tid som vi anger i beslutet. Du måste ansöka om nytt beslut i god tid innan den begränsade tiden går ut.

Om du flyttar eller byter skola ska du göra en ny ansökan om skolskjuts utifrån de nya förutsättningarna.

Busskort gymnasieskola

Du ansöker om busskort hos VL. De svarar också på frågor om busskort, telefon 0771-22 40 00.

För vem

För vem?

Skolskjuts grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Du som har långt till skolan eller har särskilda skäl kan få skolskjuts. Du kan beviljas skolskjuts mellan en plats i anslutning till ditt hem (folkbokföringsadressen) och den kommunala skola där du har en plats reserverad. För att ha rätt till skolskjuts ska avståndet till den skolan/hållplatsen vara:

  • År 1-3, mer än 2 kilometer
  • År 4-6, mer än 3 kilometer
  • År 7-9, mer än 4 kilometer
  • Gymnasiesärskola, mer än 4 kilometer

Om du väljer att gå i en annan skola kan du bara beviljas skolskjuts om det inte innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för Västerås stad. Det betyder att du inte beviljas skolskjuts om vi måste planera om eller får en ökad kostnad för att ordna skolskjuts till annan skola än till skolan som har en reserverad plats.

Busskort gymnasieskola

Du som går i gymnasiet och har minst sex kilometer från ditt hem (din folkbokföringsadress) till skolan kan ansöka om ersättning för busskort. Du som är folkbokförd i Västerås kommun och dagligen pendlar minst sex kilometer till en annan kommuns gymnasieskola inom Västmanlands län kan också ansöka om busskort.

Du som är folkbokförd i Västerås kommun och som studerar i en gymnasieskola utanför Västmanlands län kan få inackorderingstillägg/resetillägg.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det finns olika slags skolskjutsar; allmän kollektivtrafik, skolbuss och särskild skolskjuts. Vem som har rätt till skolskjuts regleras i skollagen och i Västerås stads riktlinjer för skolskjuts. Det är barn- och utbildningsförvaltningen som beviljar skolskjuts.

Riktlinje för skolskjuts för elever i grundskola och grundsärskolaPDF

Riktlinje för elevresor i gymnasieskola och skolskjuts för elever i gymnasiesärskolaPDF

Riktlinje för barn- och elevtransport för barn i förskolaPDF

Hur vi mäter

Avstånd innebär den kortaste lämpliga vägen som du kan ta via vägar samt gång- och cykelvägar.

Efter särskild prövning kan vi också bevilja skolskjuts till den skola där du har en plats reserverad. Skolskjuts kan då beviljas på grund av svåra trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Skylt skolskjuts

Busskort gymnasieskola

Det är Kollektivtrafikförvaltningen som hanterar busskorten för gymnasieelever.

Information om förseningar och inställda turer

Meddelanden om förseningar och inställda turer publiceras i vår app Mitt Västerås. När du har laddat ner appen på din smarta telefon får du meddelandena som en notis. Vi kommer även använda funktionen vid en eventuell olyckshändelse.

Säkerhet

Västerås stad har en krisplan för allvarlig olyckshändelse med skolbuss. Samtliga aktörer inom skolskjutsverksamheten har tillgång till och kännedom om planen.

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för vilka elever som har rätt till skolskjuts med landsbygdens skolbussar och anmäler detta till Kollektivtrafikmyndigheten.

Kollektivtrafikförvaltningen och transportören ansvarar för att förare och fordon uppfyller de krav som ställts enligt avtal, att fordonen är i fullgott skick och att chauffören kör på tryggt och säkert sätt. Varje transportör ska ha en egen intern handlingsplan för hur chaufför ska agera vid olyckshändelse.

Olika typer av skolskjuts och busskort

Skolskjuts grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Allmän kollektivtrafik

Skolskjuts med allmän kollektivtrafik betyder att du får ett busskort. Från och med år 4 får du som har rätt till skolskjuts busskort med allmän kollektivtrafik där skolbuss inte finns.

Skolbuss

Skolskjuts på landsbygd är skolbuss som går enligt tidtabell. På- och avstigning sker på anvisad plats. Elever i alla åldrar reser med bussarna. Beslut om rätt till skolskjuts krävs.

Skolbuss på landsbygden anordnas av VL och körs av Axelssons Turisttrafik och Björks Buss.

Tidtabeller och linjekartor på VLs webbplatslänk till annan webbplats

Särskild skolskjuts

Särskild skolskjuts är mindre fordon. Du som har särskilda behov kan efter prövning beviljas rätt till särskild skolskjuts. Du som går i år 1-3 kan beviljas rätt till särskild skolskjuts där skolbuss inte finns. Endast du som har blivit beviljad särskild skolskjuts får åka med i fordonet. Den särskilda skolskjutsen samordnas av Kollektivtrafikförvaltningen som är en del av Region Västmanland.

Information om särskild skolskjuts på Region Västmanlands webbplatslänk till annan webbplats 

Frågor och mer information

Kontaktcenter svarar på frågor om vilka regler som gäller för rätt till skolskjuts.

Busskort gymnasieskola

Om du har frågor om vilka regler som gäller för ansökan om ersättning för elevresor kontaktar du VL på telefon 0771-22 40 00.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ger övrig hjälp inom området.

Sommartider: 7.30-16.00 (Från måndagen den 26 juni till fredagen den 18 augusti)
Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

  • Anhöriggrupp på Missbruksmottagningen

    Är Du anhörig till någon som har problem med beroendeframkallande medel som alkohol, narkotika/läkemedel? Vill du träffa och prata med andra i liknande situation?

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?