Logotyp
Visa sökformulär

Val av skola

Så här gör du

Så här gör du

Det finns alltid plats för ditt barn i en av de kommunala skolor som ligger nära ert hem. Samma sak gäller när barnet ska börja i årskurs 6 och 7. Barn som bor nära en skola har alltid företräde.

Om du vill välja en annan skola än den anvisade till förskoleklass eller årskurs 1, kontakta den önskade skolan. När det är dags att börja i årskurs 6 och 7 får du automatiskt hem valblanketter och information om aktuella skolor.

I Västerås stad har du möjlighet att jämföra grundskola i webbverktyget Jämför service.

Läs mer om Jämför service härlänk till annan webbplats

Om val av skola och profilering

Kille, tjej, klassrum

Val av skola

Du kan välja en annan skola än den där ditt barn har en reserverad plats, antingen en kommunal eller fristående skola. Men det är inte säkert att barnet får plats i den skola som ni har önskat. Platserna kan vara upptagna av barn som bor nära skolan. Om barnet har rätt till skolskjuts gäller det bara den skolan där barnet har en reserverad plats.

Profilering

Varje grundskola har möjlighet att profilera sig, eller ha olika inriktningar, till exempel Montessori, engelska klasser eller kultur- och idrottsklasser. En anledning att välja en annan skola än den du blivit anvisad kanske kan vara att du önskar en skola med en speciell profilering.

Läs mer om grundskolornas olika profiler på skolornas egna webbplatser via kartan här

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Riktlinjer för val av grundskola

Om antalet elever som vill gå i en viss skola överstiger antal platser gäller nedanstående turordning. Den är beslutad av grundskolenämnden.

1. De elever som bor i skolans naturliga upptagningsområde.

2. Elever som har hälsoskäl.

3. Elever som på grund av brist på skollokaler i den egna kommundelen inte får plats där, men för vilka en placering i den aktuella skolan är ändamålsenlig.

4. Elever som har starka sociala eller pedagogiska skäl att få gå i den önskade skolan i stället för den egna.

5. Elever som önskar få del av den profilering som finns i den önskade skolan och som inte finns i den egna skolan.

6. Övriga elever som vill gå i den aktuella skolan.

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

 • Drop-in på alla hjärtans dag

  Vi på expectrum är glada över att våra kvällsaktiviteter är så populära och tycker om er lika mycket! Därför vill vi spendera alla hjärtans dag ihop. Tisdagen 14 februari kl. 16.30 till 17.30 öppnar v...

Nytt i Västerås

 • Betalade du rätt avgift 2015?

  Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Därför genomför Västerås stad en kontroll av avgiften som betalats in under 2015. De uppgifter som lämnats till kommunen jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

 • Skolbussinfo direkt i telefonen

  Nu kan du som åker skolbuss, eller har barn som gör det, få information om förseningar direkt i din smarta telefon.

 • Plats med delad faktura

  Västerås stad genomför en förändring av beräkningen av avgiften för barn med plats med delad faktura i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Förändringen innebär att maxtaxa gäller även vid delad faktura. Varje hushåll med delad faktura betalar en procentuell del av avgiften i ...

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?