Logotyp
Visa sökformulär

Förskoleklass

Så här gör du

Så här gör du

Under hösten det år ditt barn är fem år kommer information om förskoleklass med posten. Då får du erbjudande om plats i den kommunala skola som ligger nära hemmet. Om du vill ha den anvisade platsen behöver du inte göra någon ansökan. I mån av plats kan du välja en annan kommunal skola för ditt barn. Om du vill söka till en fristående skola kontaktar du önskad skola för mer information. Sista dag för val till förskoleklass kan variera.

Förskoleklassen finns för det mesta i eller i nära anslutning till den skola som eleverna sedan ska gå i från årskurs 1. Det vanligaste är att ditt barn börjar i förskoleklass i en grundskola nära hemmet men du kan i mån av plats välja en annan skola, kommunal eller fristående. En anledning att välja en annan skola än den närmaste kanske kan vara att du önskar en skola med en speciell profilering. Om du vill välja en annan skola än den anvisade till förskoleklass, kontaktar du den önskade skolan.

I Västerås stad har du möjlighet att jämföra grundskola i webbverktyget Jämför service.

Läs mer om Jämför service härlänk till annan webbplats

Bra länkar

Förskoleklasser i Västerås

Sök bland alla förskoleklasser i Västerås

Förskoleklasserna i bokstavsordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om förskoleklass

Tre elever och bokhylla

Förskoleklass är en frivillig skolform som ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Även om skolformen inte är obligatorisk går de flesta sexåringar i förskoleklass.

Förskoleklass pågår ungefär tre timmar per dag. Resten av dagen är de flesta eleverna i fritidshem eller pedagogisk omsorg. Förskoleklassen är avgiftsfri men för tiden därutöver tas en avgift ut enligt maxtaxereglerna.

Läs mer om förskoleklass på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

För vem

Vad gäller?

Från och med höstterminen det år barnet fyller sex år är kommunen skyldig att erbjuda en plats i förskoleklass. Även femåringar kan få gå i förskoleklass.

Du som är vårdnadshavare kan också välja att barnet i stället börjar i den obligatoriska skolan redan som sexåring eller att det stannar kvar i förskolan eller inom den pedagogiska omsorgen i stället för att börja förskoleklass. Skolan eller förskolan kan hjälpa dig om du har svårt att ta ställning till de olika alternativen.

Modersmål, hemspråk

För barn som går i förskoleklass finns modersmålsstöd. Det finns en grundskola i Västerås som erbjuder finskspråkig grundskoleverksamhet från förskoleklass till årskurs 3.

Läs mer om modersmål och hemspråk härlänk till annan webbplats

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Förskoleklassen omfattas av läroplanen för grundskolan. Den kommunala verksamheten drivs av Västerås stads skolverksamheter och Skultuna kommundel. Den fristående verksamheten drivs av bolag eller stiftelser. Västerås stad ansvarar för att utbildningen vid de kommunala skolorna genomförs enligt de bestämmelser som finns i lagar och förordningar. De fristående skolorna i Västerås har motsvarade skyldighet för sina verksamheter.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor om en specifik skola eller dess verksamhet kontaktar du skolan. Om du har andra frågor, till exempel om skolskjuts eller hur du väljer skola, kontaktar du Kontaktcenter. I Västerås stad ansvarar grundskolenämnden för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidsverksamhet och fritidsgårdsverksamhet. Nämnden medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom. Kontakta nämnden om du har frågor som rör politiska beslut i skolan.

Om du tycker att skolan har gjort fel eller om du vill lämna synpunkter, till exempel att ditt barn inte får hjälp och stöd att klara skolarbetet eller att ditt barn blir retad utan att personalen gör någonting åt det, pratar du först med skolan. Du vänder dig till:

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa men klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?