Logotyp
Visa sökformulär

Avgifter

I Västerås har vi maxtaxa. Det innebär att högsta avgiften för ett barn i förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem) är 1362 kronor per månad. Avgiften gäller från och med första inskolningsdagen och betalas i efterskott varje månad. Du betalar avgiften till Västerås stad även om ditt barn har fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg.

Avgifter

Förskola/pedagogisk omsorg för barn 1-3 år – mer än 15 timmar per vecka

Barn 1: 3 % av inkomsten, dock högst 1362 kronor per månad

Barn 2: 2 % av inkomsten, dock högst 908 kronor per månad

Barn 3: 1 % av inkomsten, dock högst 454 kronor per månad

Barn 4: ingen avgift

Avgiften gäller till och med den 14 augusti det år barnet fyller tre år.

Det yngsta barnet räknas som barn 1, och därefter med stigande ålder.

Beräkna din avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg här. Avgiften är preliminär

Förskola/pedagogisk omsorg för barn 3-5 år

Barn 1: 2,25 % av inkomsten, dock högst 1021 kronor per månad

Barn 2: 1,5 % av inkomsten, dock högst 681 kronor per månad

Barn 3: 0,75 % av inkomsten, dock högst 340 kronor per månad

Barn 4: ingen avgift

Avgiften gäller från och med den 15 augusti det år barnet fyller tre år.

Det yngsta barnet räknas som barn 1, och därefter med stigande ålder.

Beräkna din avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg här. Avgiften är preliminär

Avgiftsfri allmän förskola

Allmän förskola för barn 3-5 år ingår i förskolans verksamhet och erbjuds barn från höstterminen det år de fyller tre år. Den omfattar tre timmar per dag och är avgiftsfri. Lunch ingår inte i de tre timmarna.

Avgiftsgrundande inkomst

Din avgift beräknas på den inkomst som du redovisar i deklarationen. I listan nedan har vi tagit upp några av de vanligaste inkomsterna:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Överskott av näringsverksamhet
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning/sjukbidrag
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning (ej CSN)
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetionsutbildning för värnpliktiga med mera
 • Vårdbidrag för barn (arvodesdelen)

Avgiftskontroll

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Därför genomför Västerås stad en kontroll av avgiften som betalats in under 2015. De uppgifter som lämnats till kommunen jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Läs mer om avgiftskontroll härlänk till annan webbplats

Plats med delad faktura

Västerås stad genomför en förändring av beräkningen av avgiften för barn med plats med delad faktura i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Förändringen innebär att maxtaxa gäller även vid delad faktura. Varje hushåll med delad faktura betalar en procentuell del av avgiften i förhållande till inkomst. I avgiftsberäkningen har vi samma beräkningsgrund oavsett delad eller gemensam faktura.

Läs mer om plats med delad faktura här

Uppsägningstid

Om du säger upp barnets plats vid förskola/pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) eller byter till allmän förskola har du två månaders uppsägningstid.

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Hjälpte informationen på denna sida dig?