Logotyp
Visa sökformulär

Ansök eller säg upp plats

Med e-tjänsten kan du

  • anmäla behov
  • ansöka om plats
  • säga upp plats
  • ange och uppdatera grund för placering
  • ange och uppdatera inkomstuppgifter
  • ange och uppdatera din e-postadress

När grund för placering ändras, så måste ändringen i god tid anmälas via e-tjänsten för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Ändra samtidigt också för syskon.

Du loggar in i e-tjänsten med Mobilt BankID. Det fungerar även med e-legitimation, som du får av din bank. Om du använder e-legitimation måste du tillfälligt starta ditt BankID säkerhetsprogram manuellt på din dator för att kunna logga in. Västerås stad arbetar på en lösning för att programmet ska starta med automatik.

Om du inte har tillgång till Mobilt BankID eller e-legitimation kan du använda blanketter.

I Västerås stad har du möjlighet att jämföra förskola i webbverktyget Jämför service. Läs mer om Jämför service härlänk till annan webbplats

Så här gör du

Så här gör du

Barn som klättrar

Beviljande av plats

När du har anmält att ditt barn behöver en plats på förskola eller pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) bedömer Västerås stad om ditt barn har rätt till placering i den omfattning som familjen önskar. Vi baserar bedömningen på föräldrarnas arbetstid/studietid, restid, tid för dygnsvila samt eventuella ytterligare faktorer som är viktiga i det enskilda fallet.

Läs mer om förtydligande av regler för tid i förskolan härPDF

Meddela alltid ändrade förhållanden, till exempel grund för placering eller ändrad inkomst. Det gör du i e-tjänsten och även när barnet står i kö. Vid studier och arbetsmarknadsåtgärder krävs intyg från studieanordnare och A-kassa. I vissa fall behöver du också intyg från försäkringskassa. Intyg är tidsbegränsade och du ska lämna nytt intyg till Västerås stads kontaktcenter före varje ny period eller kurs. Beslutet om rätt till någon av verksamhetsformerna kan kontrolleras med stickprov.

Erbjudande om plats

När en plats blir ledig får du ett platserbjudande. Det måste du svara på. Det gör du via e-tjänsten. Om du inte har tillgång till e-legitimation kan du svara på en blankett. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda svara på erbjudandet.

Vårt mål är att alla barn från ett års ålder ska få ett erbjudande om plats från det datum som behov finns. Ansökan ska ha kommit in minst fyra månader innan behov finns. Kommunala utförare är skyldiga att erbjuda en plats inom fyra månader. Hela kommunen är alternativ för att erbjuda plats och det är därför inte säkert att ditt barn får en plats på den förskola ni har sökt plats på. Om du har sökt till fristående eller enskild verksamhet får du ett erbjudande från enheten när det finns en plats ledig.

Alla barn står i samma kö, men fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) hanterar sina egna platser. Kontakta aktuell enhet för mer information om plats.

Vid kö i den kommunala verksamheten erbjuds plats i följande ordning:

Önskad månad, det vill säga från när du har ett behov.

Om det finns syskon till barnet på den enhet du önskar och i den månad du har behov.

Anmälningstid, det vill säga hur lång tid du har väntat på plats inom den kommunala verksamheten.

Förtur för syskon gäller barn som är folkbokförda på samma adress, där föräldrarna söker om plats på samma enhet där ett syskon redan har en plats. Syskonförtur gäller inte i verksamheter för barn med särskilda rättigheter.

Säg upp plats

När barnet slutar ska platsen sägas upp via e-tjänsten för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare), e-tjänsten hittar du i länklistan nedan. Om du inte har tillgång till e-legitimation kan du säga upp platsen på en blankett, se dokumentlistan nedan.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden i alla verksamheter är två månader och gäller från det datum då uppsägningen kommit in till Västerås stad. Avgiften tas ut under hela uppsägningstiden. Detta gäller även vid uppsägning i samband med föräldraledighet.

Om ditt barn byter verksamhet gäller följande:

  • Vid byte av verksamhet från förskola/pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) till avgiftsfri allmän förskola är det två månaders uppsägningstid.
  • Vid byte mellan till exempel förskola och fritidshem påverkas avgiften från och med det datum då barnet börjar i den nya verksamheten.
  • Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden. Det gäller vid byte från en enhet till en annan, vid byte från en verksamhetsform till en annan eller när plats på fritidshem sägs upp över sommaren.

Läs mer om regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg här

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Om du har frågor om hur du väljer eller säger upp barnets plats eller om kö vänder du dig till Kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.

Om din fråga gäller kö till fristående verksamhet eller enskild pedagogisk omsorg kontaktar du den aktuella enheten direkt.

Språkhjälp finns på arabiska och somaliska vissa dagar i Stadshusentrén. Läs mer om språkhjälp här

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa men klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

Just nu finns det inga nyheter att visa men klicka på fler nyheter för att se alla nyheter.
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?